Pracowity czwartek Igora

10 – letni Igor pracuje nad powtarzalnością swoich uderzeń, regularnością oraz zmianami kierunków ich wykonywania.

Piłka zielona…