Konsultacje weekendowe

program_konsultacje weekendoweGawłowski Tennis Academy oferuje weekendowe konsultacje dla zawodników z całej Polski. Celem treningów przeprowadzanych w tym czasie jest rozgrywanie jak największej ilości meczów singlowych i deblowych a także treningów punktowych. Na podstawie zebranego materiału i obserwacji konstruowane są wnioski i zalecenia treningowe, które powinny być wplecione w proces szkoleniowy gracza.

Atutem konsultacji jest możliwość przygotowania się pod konkretny turniej. Nasi trenerzy dostosowują program treningowy do planów startowych zawodnika w taki sposób aby w momencie startów osiągnął swoją optymalną formę. Konsultacje otwarte są dla zawodników z własnymi trenerami, którzy chcą być obecni przy nich i dzielić się swoimi uwagami.

Konsultacje przewidują do 4 godzin tenisa dziennie oraz 2 godziny zajęć ogólnorozwojowych.